Mycie, oprócz estetycznej i psychologicznej roli ma również za zadanie mechaniczne usunięcie bakterii i grzybów lub pozbawić ich źródła pożywienia. Zakładamy, że w trakcie mycia liczba drobnoustrojów (zanieczyszczeń biologicznych) powinna być znacząco zredukowana (50 – 90%) poprzez mycie.

Które czynniki decydują o efektywności mycia? Poniżej prezentujemy kilka podpowiedzi.

Mycie to: działanie chemiczne, mechaniczne, czas i temperatura. Jeżeli ktoś chce użyć łagodniejszych chemikaliów https://lespin.com.pl/obrobka-drewna-dla-poczatkujacych/ , to należy dłużej myć lub użyć większej siły mechanicznej, co oznacza trudniejsze czyszczenie.

Detergenty i sposoby mycia

Podstawowe składniki używane do produkcji detergentów (środki czyszczące) to: środki powierzchniowo czynne (tenzydy), kwasy, zasady (ługi), rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki oraz składniki pomocnicze. Środki powierzchniowo czynne są wśród nich najważniejszym produktem. Detergenty wodne (podobnie jak inne ciecze) mają odczyn neutralny, kwasowy lub zasadowy. Jednostką miary jest „pH”. Różne substancje mogą być neutralizowane, kwasy zasadami (ługami), zasady kwasami. Woda stanowi punkt początkowy skali pH i posiada wartość 7. Wartości mniejsze od 7 identyfikujemy jako kwasy, a roztwory o wartościach powyżej 7 to zasady. Im niższa wartość pH tym silniejszy kwas. Skala jest tak skonstruowana, że dla każdej wartości siła kwasu wzrasta o współczynnik 10. Należy pamiętać, że kwas o pH 3 jest dziesięć razy silniejszy niż o pH 4!

Wyróżniamy następujące rodzaje detergentów:

Detergenty neutralne:

  • Podstawowy składnik: środek powierzchniowo czynny
  • Detergenty neutralne są w zasadzie słabsze niż zasadowe, dlatego zasadowe są częściej używane do czyszczenia narzędzi chirurgicznych.

Detergenty kwasowe:

  • Usuwają wapno i pozostałości cementu
  • Rodzaje kwasów: kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas fosforowy
  • Do czyszczenia toalet, z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnej.

Detergenty alkaliczne (zasadowe):

  • Usuwają kamień zarówno z przedmiotów kuchennych, jak w przemyśle i środowisku szpitalnym.
  • Zasady (ługi) np. roztwór sody kaustycznej, soda (węglan sodu), amoniak itp.
  • Stężone do czyszczenia piekarników
  • Detergenty zasadowe są mocniejsze niż detergenty neutralne.

Zastosowanie ultradźwięków

Fale o wysokiej częstotliwości dźwięku w połączeniu z roztworem o właściwościach myjących (woda + detergent i/lub dezynfektant). To daje naprzemienne powstawanie fal o wysokim i niskim ciśnieniu. To z kolei wywołuje proces zwany KAWITACJĄ. Powstają miliony mikroskopijnych pęcherzyków, które natychmiast się rozpadają https://lespin.com.pl/jak-urzadzic-sypialnie-na-poddaszu/. Uwalniana jest w tym procesie energia, wielokrotnie większa niż szczotkowanie mechaniczne. Kawitacja ponadto powoduje opadanie zanieczyszczeń. Ciepło pomaga w oddziaływaniu chemicznych detergentów na czyszczone powierzchnie. Testy (np. przy użyciu folii aluminiowej) używane są do zmierzenia siły mycia ultradźwiękowego.