Sterylizacja oznacza zabicie wszystkich mikroorganizmów ze sporami bakterii włącznie. Celem sterylizacji jest zapewnienie całkowitego braku mikroorganizmów. Przedmiot może być uznany za sterylny jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia mikroorganizmu na nim jest mniejsze niż 1:1000 000.

Innymi słowy jeżeli wysterylizowano milion przedmiotów to na jednym z nich może być obecny pojedynczy drobnoustrój. Wszystkie narzędzia i przedmioty https://lespin.com.pl/wlasciwe-mycie-i-dezynfekcja-pomieszczen/, które mają kontakt z jałowymi obszarami ciała lub mają kontakt z ranami muszą być sterylne.

Przygotowanie przedmiotów do sterylizacji

Zanim przystąpimy do sterylizacji należy zapamiętać, że:

 • Tylko czyste wyroby medyczne mogą być sterylizowane. Jeżeli na ich powierzchni znajdują się pozostałości soli lub białka, to może wytworzyć się osłonka i hamować w tym miejscu proces zabicia drobnoustrojów.
 • Produkty, które mają być sterylizowane muszą być suche. Wilgoć na wyrobach medycznych wywoła parowanie i schłodzenie, co obniży skuteczność sterylizacji.
 • Wyroby medyczne, które mają być sterylizowane muszą być rozmontowane (zgodnie z instrukcją producenta) tak, aby wszystkie części były wysterylizowane (aby czynnik sterylizujący dotarł do wszystkich elementów).

Pakowanie przedmiotów do procesu sterylizacji

Opakowanie chroni przed wilgocią, kurzem i kontaminacją wtórną drobnoustrojami. Gwarantuje również zachowanie sterylności od momentu wyjęcia ze sterylizatora, poprzez okres przechowywania do momentu użycia. W innym przypadku, po wyjęciu nieopakowanych wyrobów ze sterylizatora

Wyróżniamy następujące rodzaje detergentów:

Detergenty neutralne:

 • Podstawowy składnik: środek powierzchniowo czynny
 • Detergenty neutralne są w zasadzie słabsze niż zasadowe, dlatego zasadowe są częściej używane do czyszczenia narzędzi chirurgicznych.

Detergenty kwasowe:

 • Usuwają wapno i pozostałości cementu
 • Rodzaje kwasów: kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas fosforowy
 • Do czyszczenia toalet, z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnej.

Detergenty alkaliczne (zasadowe):

 • Usuwają kamień zarówno z przedmiotów kuchennych, jak w przemyśle i środowisku szpitalnym.
 • Zasady (ługi) np. roztwór sody kaustycznej, soda (węglan sodu), amoniak itp.
 • Stężone do czyszczenia piekarników
 • Detergenty zasadowe są mocniejsze niż detergenty neutralne.

Zastosowanie ultradźwięków

Fale o wysokiej częstotliwości dźwięku w połączeniu z roztworem o właściwościach myjących (woda + detergent i/lub dezynfektant). To daje naprzemienne powstawanie fal o wysokim i niskim ciśnieniu. To z kolei wywołuje proces zwany KAWITACJĄ. Powstają miliony mikroskopijnych pęcherzyków, które natychmiast się rozpadają. Uwalniana jest w tym procesie energia, wielokrotnie większa niż szczotkowanie mechaniczne. Kawitacja ponadto powoduje opadanie zanieczyszczeń. Ciepło pomaga w oddziaływaniu chemicznych detergentów na czyszczone powierzchnie https://lespin.com.pl/wlasciwe-mycie-pomieszczen-i-dezynfekcja-urzadzen-w-zakladzie-fryzjerskim/. Testy (np. przy użyciu folii aluminiowej) używane są do zmierzenia siły mycia ultradźwiękowego.