rodzaje spółek

Mówi się, że “twarde prawo, ale prawo”. Rzeczywiście, egzekwowane bezwzględnie prawo nieraz przytłacza. Ciężko jest również odnaleźć się w gąszczu zawiłych i na dodatek cały czas zmieniających się przepisów, za którymi ciężko nadążyć. Jest to jednak niezbędne, zwłaszcza kiedy myśli się o założeniu spółki. Aby swoje działania gospodarcze przeprowadzać zgodnie z obowiązującym prawem, trzeba dobrze sprawdzić aktualne przepisy dotyczące prawa spółek.

Co to jest spółka

Spółka, powiązania ściśle ze słowem ‘wspólnota’, niesie w sobie informację o wspólnym gospodarowaniu pewnymi zasobami, na przykład ludzkimi, oraz przede wszystkim majątkiem. To mająca podporę prawną, na podstawie umowy lub statusu, działalność dwóch lub więcej osób. Spółki mają oficjalny podział na kilka rodzajów, w zależności od tego, kto jest ich założycielem i czy są ukonstytuowane prawnie.

Jakie mogą być spółki

Istnieją spółki cywilne i handlowe. Dzieli się je także na kapitałowe i osobowe. Spółki kapitałowe natomiast występują w dwóch rodzajach – z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Te ostatnie notowane są na giełdzie papierów wartościowych i umożliwiają inwestorom inwestowanie swoich środków w emitowanych przez spółkę akcjach, a następnie udział w późniejszych zyskach. To papiery dłużne, które niejako umożliwiają partycypowanie w benefitach wynikających z rozwoju firmy. Spółki takie posiadają kapitał zakładowy, który jest wnoszony przez założycieli. Spółkami akcyjnymi będą na przykład duże przedsiębiorstwa medialne, takie jak telewizje i radio. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast może utworzyć nawet jedna tylko osoba, która wniesie wkład nie mniejszy niż pięć tysięcy złotych. W przypadku spółek osobowych, jak sama nazwa wskazuje, ważniejsze są osoby, niż wnoszony przez nich kapitał. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych osób tworzących spółkę musi być kilka. Nigdy nie mniej niż dwoje ludzi tworzy spółkę. I tak na przykład w spółce jawnej odpowiada się własnym majątkiem, oraz środkami trwałymi nabytymi w trakcie istnienia firmy. W spółce partnerskiej działają najczęściej przedsiębiorcy wykonujący wolny zawód, w ramach wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej. Tego rodzaju spółka dedykowana jest osobom fizycznym. Spółka komandytowa składa się z komplementariusza i komandytariusza. Pierwsza z wymienionych postaci ponosi pełną odpowiedzialność za działania firmy i jej zobowiązania, natomiast stopień odpowiedzialności komandytariusza jest nieco mniejsza. Istnieje także hybrydowa spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariusz nadal jest w pełni odpowiedzialny, ale oprócz niego przynajmniej jeden wspólnik to akcjonariusz.

Sprawdź również artykuł z kategorii Porady: Na co zwracać uwagę wybierając odzież BHP?