logo Lespin
Zakres usług

Nowoczesne systemy ochrony Active Guard, zabezpieczanie imprez masowych, a także doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnego systemu ochrony danego obiektu, wyposażenia w sprzęt wizyjny.

Usługi z segmentu ochrona mienia i osób świadczymy nie tylko w Lesznie i okolicy, ale na terenie całej Wielkopolski!
Usługi ochroniarskie obejmują następujący zakres:
 • Stała i/lub doraźna ochrona fizyczna obiektów, ludzi, urządzeń 24h [w systemie pracy zmianowej]
 • Ochrona obiektów przemysłowych
 • Ochrona obiektów prywatnych
 • Ochrona mienia
 • Ochrona osób
 • Ochrona i zabezpieczenia imprez masowych
 • Konwojowanie pieniędzy
 • Konwojowanie wartości niematerialnych
 • Wykonywanie czynności informacyjnych, organizacyjnych i porządkowych, takich jak:
  • kontrola ruchu osobowego i towarowego
  • ewidencja wejść na obiekt oraz wyjść
  • wydawanie przepustek
  • rejestracja wszelkich zdarzeń w księdze raportów
  • administrowanie parkingami
 • Monitoring obiektów
 • Obsługa systemów telewizji przemysłowej
 • Security Acticve Guard – system monitorowania w czasie rzeczywistym czasu, miejsca i pracy personelu ochrony
 • Całodobowa opieka wpięta do systemu alarmowego [Stacja Monitorowania Alarmów – SMA]
 • Nadzór specjalistyczny - Grupa Interwencyjna Szybkiego Reagowania

Ważnym obszarem usług LESPIN jest:

 • Doradztwo w zakresie budowy systemu ochrony, wyposażenia w sprzęt wizyjny
 • Tworzenie wewnętrznych procedur ochrony dopasowanych do specyfiki Klienta
 • Opracowywanie instrukcji na wypadek różnych wydarzeń [katastrof budowlanych, pożarów] oraz szkolenia pracowników Klienta

 

Bogusław Kowalewicz
Koordynator  ds. Usług Ochrony

tel. +48 607 661 909
boguslaw.kowalewicz@lespin.pl

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl